Redmond Responds. Our Letter to the Internationale Socialisten on the importance of intersectional feminism (in Dutch)

On the 27th of May 2013 we attended the Marxism Festival organised by the International Socialists (IS) in Amsterdam. The programme featured panels on different topics, from austerity to the legacy of slavery. We attended a panel on conteporary forms of sexism. Though we were happy to see that this topic was included in the programme, we felt the discussion focused too much on the forms of sexism that white, middle class, able-bodied, women face, thereby erasing the realities of other women. The IS offered us (Hodan and Chandra and another participant, Nella van den Brandt) the opportunity to respond to the panel through a letter they placed in their paper. This is the result.

Voor een Inclusief Feminisme
Op zaterdag 27 mei 2013 vond op het Marxisme Festival in Amsterdam georganiseerd door de Internationale Socialisten (IS) een debat plaats over seksisme vandaag de dag. De sprekers Asha ten Broeke en Catherine Black gingen aan de hand van vier relevante stellingen met elkaar en met het publiek in discussie. Er werd ingegaan op thema’s zoals seksisme, neuropsychologie, sexual harrassment en linkse politiek en beleid. Over al deze onderwerpen valt veel te zeggen, wat zowel Asha als Catherine deden op genuanceerde wijze en vanuit verschillende invalshoeken. Uit het enthousiasme van het publiek om mee te denken, bleek al snel dat iedere stelling op zich al een debat had kunnen zijn. Dit wijst op de noodzaak om gesprekken over feminisme te blijven voortzetten. Dat is dan ook precies waartoe wij willen oproepen – het voortzetten van het gesprek.

Het gesprek bleef namelijk helaas beperkt tot de ervaringen en belangen van witte, heteroseksuele vrouwen behorend tot de middenklasse, zoals bleek uit de onderwerpen die aan bod kwamen: het voort blijven bestaan van subtiel seksisme van mannen ondanks een wettelijk kader van m/v gelijkheid, de loonkloof, de verdeling van zorg en arbeid tussen partners, en de verschillen in de opvoeding van jongens en meisjes. De kennis en ervaringen van waaruit Asha en Catherine spraken, waren relevant en legitiem. Ze reflecteerden echter niet op hun eigen positionering wat ertoe leidde dat het gesprek klonk alsof het betrekking had op de ervaringen van alle vrouwen. Dit was geenszins het geval: seksisme staat voor vele vrouwen niet op zichzelf, maar wordt gekruist door racisme, spreken over de problematiek van de loonkloof is niet relevant voor werkloze vrouwen, het onderwerp zorg-arbeid verdeling gaat niet over het leven van alleenstaande moeders, en het idee van een wettelijk kader van gelijkheid en bescherming gaat al helemaal niet op voor ongedocumenteerde vrouwen.

photo slider 750w

De geschiedenis toont dat wit feminisme vaak voorbij gaat aan de ervaringen van racisme, transfobie, klassisme, validisme en homofobie waar veel vrouwen mee te maken hebben. Het is daarmee allesbehalve inclusief, maar een feminisme met een te beperkte agenda gericht op de behoeften en ervaringen van de meest geprivilegieerde, zichtbare vrouwen. Wij benadrukken daarom het belang van intersectioneel denken, dat stelt dat de ervaringen en behoeften van vrouwen voortkomen uit hun sociale positie op verschillende assen van ongelijkheid tegelijkertijd: gender, etniciteit, sociale klasse, seksualiteit, leeftijd. Sommige vrouwen hebben op deze assen meer privileges dan anderen, wat kan leiden tot een blinde vlek voor de manieren waarop vrouwen die deze privileges niet hebben worden gemarginaliseerd.

Een bewustzijn hiervan is noodzakelijk om te komen tot een feminisme dat vecht tegen alle vormen van ongelijkheid waar vrouwen mee te maken hebben en een meer inclusieve agenda, waarin bijvoorbeeld ook de genderrechten van transvrouwen, inclusieve mediarepresentatie en  arbeidsrechten voor ongedocumenteerde huishoudelijke werkers prioriteit hebben.

Feminisme kan niet anders dan intersectioneel zijn om van waarde te zijn voor alle vrouwen!   

 Nella van den Brandt, Universiteit van Gent

Hodan Warsame & Chandra Frank, Redmond

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s